brzechwa

Idź do spisu treści

Menu główne

Oryginalność projektu...

  Polegała na połączeniu ze sobą wielu  edukacji. Począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, artystycznej  i muzycznej poprzez treści z j. angielskiego i kończąc na eudukacji z zakresu zajęć komputerowych. Cała realizacja nagrań polegała na pracy dzieci z mikrofonem, bowiem  to właśnie one musiały się wykazać poprawnym przekazem   głosu zarówno     
w czytaniu wierszy, śpiewaniu, czy też mówieniu w  j. angielskim. W ramach projektu odbyły się dwugodzinne warsztaty muzyczno - wokalne w centrum Artystycznym "Scena" w Sulejówku, a także spędziliśmy 4 godziny w profesjonalnym studiu nagraniowym. Nasze wspomnienia zostały zapisane na lata w piosenkach, wierszach...
 

Projekt „Nagrania do słuchania” składa się z kilku odrębych ścieżek,  z których każda rozbudza  w uczniu inne cele oraz kształci odrębne umiejętności. Pierwsza to „Brzechwomania do słuchania” – to nagrywanie dzieci podczas czytania wierszy Jana Brzechwy. Powstało ich około 20 w tym również piosenka „Na wyspach Bergamutach”, do którego głosu użyczyły dzieci z klasy 2e. Po nagraniu wybranego wiersza, uczeń musiał wykonać ilustrację w programie MS Paint obrazującej dowolny fragment tekstu. Kolejna ścieżka to cykl dowciów o szkole opowiadanych przez uczniów "Dużo śmiechu na bezdechu".  Ciekawa forma wyrażania uczuć oraz czytania z intonacją. Kolejna ścieżka - już trzecia - to rozbudzanie zainteresowań językiem angielskim poprzez śpiewanie piosenek anglojęzycznych.


   

  Adresaci projektu...
        
Adresatami projektu są rodzice, dzieci oraz inni nauczyciele chcący wykorzystać     nagrania na swoich lekcjach. Najważniejszymi celami tego przedsięwzięcia jest:

 • Wykorzystywanie głosu jako narzędzie do nagrywania  i słuchania,

 • Rozbudzanie zainteresowań dziecka z zakresu edukacji polonistycznej i języka angielskiego,

 • Zaznajomienie się z nowoczesnymi metodami pracy wynikających z obsługi mikrofonu    i technik nagrywania,

 • Wdrażanie do elokwentnych, poprawnych wypowiedzi  w języku ojczystym jak i obcym podczas nagrywania do mikrofonu,

 • Poznanie technik emisji głosu oraz ćwiczeń poprawiających dykcję,

 • Przełamanie barier publicznych wystąpień,

 • Rozbudzanie w uczniu zainteresowań  z różnych dziedzin życia w tym również               

      j. angielskiego (np. nagranie anglojęzycznej piosenki o kolorach),

 • Poznanie programów do edycji wokalu „Audacity”  i edycji video „Windows Movie Maker”,

 • Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się programem „MS Paint” (np. do nagranego wiersza można dołączyć ilustrację wykonaną w programie „MS Paint” przedstawiającą treść czytanego opowiadania – nastepnie stworzyć videoprezentację  

     w programie Windows Movie Maker,

 • Poprawa sprawności czytania oraz ekspresji np. podczas czytania dowcipów,

 • Przełamanie barier publicznych wystąpień,

 • Poznanie twórczości Jana Brzechwy,

     Do projektu zostali zgłoszeni wszyscy uczniowie. W dużej mierze byli to ci, którzy słabo czytali, mieli problem  z właściwą intonacją, oraz rytmicznym śpiewaniem. To byli  również tacy, którzy mieli lęk przed publicznymi wystapieniami, dletego wszystkie zrealizowane działania przyczyniły się do poprawy ich umiejętności z wyżej wymienionych obszarów. Ci, którzy już to osiągnęli to na pewno w dużej mierze w jeszcze lepszy sposób rozwinęli swoje pasje.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego